Каталог меблів

Договір оферти

Договір оферти


Продавець, який діє на підставі Виписки з реєстру фізичних осіб- підприємців , пропонує будь-якій фізичній особі, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити товари для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника (надалі - "Покупець"), укласти цей договір, викладений у стандартній та незмінній для всіх формі у вигляді публічної оферти (пропозиції укласти договір), шляхом прийняття в цілому наступних умов:


1.Предмет договору

1.1. За цим договором Продавець зобов'язується передати у власність Покупця обрані Покупцем в Інтернет-магазині «Аristomebli.com» товари (меблі, комплектуючі до них, фурнітуру, світло, декор, килими, побутову техніку та ін., надалі в тексті Договору - “Товар”), а Покупець оплатити такі товари на умовах цього договору.

1.2. Товар передається за найменуваннями, за кількістю та за ціною, що описані в замовленні та/або рахунку-фактурі, що є невід’ємною частиною Договору. На прохання Покупця, Продавець власними або залученими силами може виконати доставку та (або) монтаж Товару на об’єкті Покупця. Доставка та монтажні роботи виконуються за окремою домовленістю, про що вказується в Замовленні, та оплачується за окремим рахунком - фактурою.


2. Приймання, обробка та скасування замовлень

2.1. Замовлення Покупців на придбання товарів направляються Продавцю шляхом заповнення відповідної форми на сайті aristomebli.com або шляхом здійснення дзвінка до Кол-центру, номери телефонів якого розміщені на сайті aristomebli.com.

2.2. Під час оформлення Замовлення Покупець самостійно обирає спосіб оплати Товарів (один із вказаних в п. 3.2 цього), зазначає спосіб та адресу доставки Товарів, а також повідомляє номер мобільного телефону та іншу контактну інформацію (прізвище, ім’я по батькові, адресу проживання, адресу електронної пошти, за наявності). При цьому номер мобільного телефону має бути діючим та забезпечувати можливість отримання Покупцем SMS-повідомлень.

2.3. Для узгодження строків отримання Товарів, уточнення замовлення або його коригування, представник Продавця може зв’язатися із Покупцем за номером телефону, який останній вказав під час оформлення замовлення.

2.4. Передача товару здійснюється одним із наступних способів, на вибір Покупця, про що зазначається в замовленні:


- в магазиних Продавця, які розташовані за адресами:
м. Рівне вул.Академіка Грушевського, 16

- за адресою Покупця, вказаною в замовленні, при цьому Покупець повинен забезпечити приймання Товару, зокрема Покупець гарантує свою присутність на об’єкті за вказаною адресою та/або присутність уповноваженої особи на момент прибуття представника Продавця для виконання робіт та під час виконання робіт.

- поштою, за допомогою послуг спеціалізованої служби доставки - «Нова Пошта» на умовах, що розміщені на сайті http://novaposhta.ua.


2.5 Строк передачі Товару визначаються Сторонами у Замовленні.


3. Ціна договору, порядок розрахунків

3.1. Покупець зобов’язаний оплатити Товари за цінами, зазначеними на сайті aristomebli.com в момент їх замовлення та узгодження ціни з менеджером, якщо цим договором не передбачено інше. Ціна цього договору включає загальну ціну Товарів, плату за доставку та/або монтаж (якщо було замовлено доставку та/або монтаж). .

3.2. Способи оплати Товарів:

3.2.1. Готівковими коштами;

3.2.2. Безготівково, банківською карткою (Visa/MasterCard);

3.2.3. Через термінали самообслуговування.

3.3. Покупець проводить попередню сплату Товару шляхом сплати завдатку, що складає 80 % (вісімдесят відсотків) вартості замоленних товарів у термін 1-го (одного) банківського дня з дня оформлення замовлення.

3.4. Після готовності Товару до передачі (відправки), про що Покупець повідомляється згідно п. 4.1. Договору, Покупець протягом трьох робочих днів здійснює доплату до 100% від вартості Товару, але у будь – якому випадку, не пізніше фактичної передачі товару. Разом з цим, у разі замовлення доставки та/або монтажу Товару, Покупець проводить попередню сплату зазначених робіт (послуг) у розмір 100% вартості згідно рахунку – фактури.

3.5. Покупець має право здійснити попередню 100% оплату вартості товарів.


4. Доставка товарів. Перехід права власності на товар

4.1. Продавець зобов’язаний у строк, визначений замовленням та Договором, передати Товар Покупцю, або іншій особі, визначеній Покупцем відповідно до умов даного Договору, при умові його 100%-ї оплати. Зобов’язання Покупця прийняти Товар наступає з дати готовності Товару, про що Покупець сповіщається за телефоном, та (або) адресою, та (або) електронною поштою, вказаними у замовленні, та (або) SMS-повідомленням, та (або) замовним листом, та (або) телеграмою. Момент сповіщення Покупця про готовність Товару може бути зафіксованим Продавцем технічними засобами.

4.2. Товар вважається переданим Продавцем і прийнятим Покупцем по кількості, якості та асортименту в момент підписання Сторонами (або іншими особами, які мають на це відповідні повноваження) видаткової накладної на Товар. При прийманні Товару Покупцем (або іншою особою визначеною Покупцем), проводиться обов’язкова перевірка Товару на відповідність номенклатурі замовлення, а також на наявність зовнішніх механічних пошкоджень, при цьому Покупець (або інша особа визначена Покупцем) до підписання видаткової накладної повинен перерахувати кількість одиниць Товару та перевірити Товар на відсутність дефектів. При виявленні зовнішніх механічних пошкоджень Товару після прийому, претензії Продавцем не приймаються, що не стосується прихованих заводських дефектів Товару, які неможливо виявити візуально при прийомці Товару.

4.3. Право власності на Товар переходить від Продавця до Покупця з моменту підписання видаткових накладних Сторонами, або уповноваженими особами. У разі доставки Товару за допомогою послуг спеціалізованої служби доставки - «Нова Пошта», право власності на Товар переходить до Покупця, в момент одержання поштового відправлення, на умовах, що розміщені на сайті http://novaposhta.ua. Ризик випадкової втрати чи пошкодження Товару несе його власник.

4.4. Продавець передає Товар Покупцю особисто, або іншій, уповноваженій Покупцем особі, при умові наявності в уповноваженої Покупцем особи довіреності, оформленої відповідно до правил визначених чинним законодавством України, та за умови надання такими особами паспорту, а також оригіналів екземплярів документів Покупця, що засвідчують повну оплату товарів. Укладаючи даний договір Покупець розуміє та погоджується з тим, що передача Товару іншій, ніж Покупець, особі (за умови що така особа пред’явила всі, визначені даним пунктом документи) є безумовним фактичним виконанням даного Договору з боку Продавця, а підписи іншої, ніж Покупець особи на відповідних документах, при отриманні Товару, засвідчує належне та в повному обсязі виконання даного Договору з боку Продавця, включаючи факт доставки Товару Покупцю та/або здійснення монтажних робіт, якщо такі замовлялися.

4.5. Покупець або особа, яка діє від його імені та за його дорученням, зобов’язаний прийняти Товар та/або забрати його із магазину Продавця у строк, що не перевищує 7 (семи) календарних днів з дати сповіщення Покупця про готовність Товару. Підписання Покупцем видаткової накладної підтверджує факт переходу права власності на Товар від Продавця до Покупця, а також прийняття Товару за кількістю та якістю.

4.6. Продавець безоплатно зберігає Товар протягом 14 (чотирнадцяти) днів з дати сповіщення Покупця про готовність Товару. У разі порушення Покупцем зобов’язань щодо одержання Товару в строки передбачені Договором, Продавець має право, направивши Покупцю письмове повідомлення, реалізувати ( у тому числі з уцінкою) Товар (частину Товару), який знаходиться на його зберіганні більше 14 днів, та на який не укладений окремий Договір відповідального зберігання, повернути Покупцю отримані за реалізацію Товару кошти, за мінусом штрафних санкцій та інших витрат, пов’язаних із зберіганням і реалізацією Товару.

4.7. Кожна одиниця Товару, вказана у замовленні або специфікації, якщо інше прямо не вказане в замовленні або специфікації, не являє собою складну річ або комплект товарів. У випадку, коли в окремих одиницях Товару виявлені недоліки, або по окремим одиницям Товару виявлена недопоставка чи прострочення передачі, Покупець має право пред’явити встановлені Законом вимоги (у тому числі відмову від виконання Договору) тільки в частині даної одиниці Товару.

4.8. Продавець має право виконати передачу Товару частинами (етапами), а Покупець, або особа, яка діє від його імені, зобов’язаний прийняти виконання.

4.9. При невиконанні або неналежному виконанні Покупцем, або особою, яка діє від його імені, обов’язків по прийманню Товару, встановлених даним Договором, Продавець відмовляє у виконанні вимог Покупця по недолікам Товару, які повинні були бути своєчасно виявлені в момент передачі Товару Покупцю.

4.10. Здійснення монтажних робіт підтверджується відповідним Актом прийому – передачі виконаних робіт (наданих послуг), який підписується Сторонами (уповноваженими представниками Сторін) та є невід’ємною частиною Договору.

4.11. Замовлена Покупцем послуга з монтажу здійснюється Продавцем не пізніше чотирнадцяти днів з моменту доставки Товару (якщо сторонами не було узгоджене інше).


5. Умови використання сайту

5.1. Дане угоду користувача (далі - Угода) визначає умови використання сайту, а також права та обов'язки його Користувачів, Адміністрації і третіх осіб, які не є користувачами сайту, але чиї права та інтереси можуть бути порушені в результаті дій Користувачів Сайту.

Угода є юридично обов'язковою угодою (публічною офертою) між Користувачем і Адміністрацією Сайту, предметом якого є надання Адміністрацією Сайту Користувачеві доступу до використання Сайту і його функціоналу.

5.2. Користувачем Сайту вважається будь-яка фізична особа, коли-небудь здійснила доступ до Сайту, яка досягла віку, допустимого для акцепту цієї Угоди.

5.3. Користувач зобов'язаний ознайомитися з цією Угодою до моменту реєстрації на Сайті. Реєстрація Користувача на Сайті означає повне і беззастережне прийняття Користувачем цієї Угоди. У разі незгоди з умовами Угоди, використання Сайту Користувачем повинно бути негайно припинено.

5.4. Ця Угода може бути змінена та / або доповнено Адміністрацією Сайту в односторонньому порядку. Такі зміни вступають в силу після закінчення 3 днів з моменту розміщення нової версії Угоди на сайті. При незгоді Користувача з внесеними змінами він зобов'язаний відмовитися від доступу до Сайту, припинити використання матеріалів і сервісів Сайту. Використання Користувачем матеріалів сайту після зміни Угоди автоматично означає їх прийняття.


6. Порядок використання Сайту. зобов'язання Користувача

6.1. Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України.

6.2. Користувачам дозволено переглядати і завантажувати інформацію з сайту виключно для особистого некомерційного використання. Використання матеріалів сайту, в тому числі для цитування, без згоди Адміністрації не допускається.


6.3. Користувач зобов'язується не вживати дій, які можуть розглядатися як порушують українське законодавство і / або норми міжнародного права, в тому числі в сфері інтелектуальної власності, авторських чи суміжних правах, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту і сервісів сайту.

6.3. При реєстрації на сайті та оформленні замовлень, Користувач погоджується надати достовірну і точну інформацію про себе і своїх контактних даних.

6.4. Користувач має право звертатися до Адміністрації з питаннями, претензіями, побажаннями щодо поліпшення роботи чи іншою інформацією. При цьому звернення не може бути загрозливим, дискримінувати людей за будь-якою ознакою, а також містити образи чи іншим чином порушувати чинне законодавство України.

6.5. Користувач згоден з тим, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності і не має прямих або непрямих зобов'язань перед Користувачем у зв'язку з будь-якими можливими або виникли втратами або збитками, пов'язаними з будь-яким вмістом Сайту, реєстрацією авторських прав і відомостями про таку реєстрацію, товарами або послугами, доступними на або отриманими через зовнішні сайти або ресурси або інші контакти Користувача, в які він вступив, використовуючи розміщену на Сайті інформацію або посилання на зовнішні ресурси.


7. Персональна інформація Користувача

7.1. Адміністрація сайту з повагою і відповідальністю ставиться до конфіденційної інформації будь-якої особи, що став відвідувачем цього сайту.

7.2. Беручи це угоду, Користувач дає згоду на обробку і захист персональних даних відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» та політикою Адміністрації сайту про захист персональних даних. Крім того, користувач дає згоду, що Адміністрація сайту може збирати, використовувати, передавати, обробляти і підтримувати інформацію, пов'язану з членством Користувача з метою надання відповідних послуг.

7.2. Адміністрація сайту зобов'язується здійснювати збір тільки необхідної для надання (поліпшення) послуг Споживачеві персональної інформації.

7.3. Адміністрація сайту збирає як основні персональні дані, такі як ім'я, прізвище, по батькові, адреса, електронна адреса, телефон, так і вторинні (технічні) дані - файли cookies, інформація про з'єднання і системна інформація.

7.4. Користувач погоджується з тим, що конфіденційність переданих через Інтернет даних не гарантована в разі, якщо доступ до цих даних отримано третіми особами поза зоною технічних засобів зв'язку, підвладних Адміністрації сайту, Адміністрація сайту не несе відповідальності за збитки, завдані таким доступом.

7.5. Адміністрація сайту може використовувати будь-яку зібрану через Сайт інформацію з метою поліпшення змісту інтернет-сайту, його доопрацювання, передачі інформації Користувачеві (за запитами), для маркетингових або дослідницьких цілей, а також для інших цілей, що не суперечить положенням чинного законодавства України.


8. Обмеження відповідальності Адміністрації сайту

8.1. Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на Сайті.Користувач приймає положення про те, що всі матеріали і сервіси Сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватися рекламою. Користувач згоден з тим, що Адміністрація Сайту не несе будь-якої відповідальності і не має будь-яких зобов'язань у зв'язку з такою рекламою.

8.2. Адміністрація сайту не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, друкарські помилки і неточності, які можуть бути виявлені в матеріалах, що містяться на даному Сайті. Адміністрація сайту докладає всіх необхідних зусиль, щоб забезпечити точність і достовірність на Сайті інформації.

8.3. Інформація на Сайті постійно оновлюється і в будь-який момент може стати застарілою. Адміністрація сайту не несе відповідальності за отримання застарілої інформації з сайту, а також за нездатність Користувача отримати оновлення зберігається на Сайті інформації.

8.4. Адміністрація сайту не несе ніякої відповідальності за висловлювання і думки відвідувачів сайту, залишені в якості коментарів або оглядів. Думка Адміністрації сайту може не збігатися з думкою і позицією авторів оглядів і коментарів. У той же час Адміністрація сайту вживає всіх можливих заходів, щоб не допускати публікацію повідомлень, які порушують чинне законодавство і / або норми моралі.

Адміністрація сайту залишає за собою право видаляти розміщену на Сайті інформацію і робити технічні і юридичні заходи для припинення доступу до Сайту користувачів, що створюють згідно з висновком Адміністрація сайту, проблеми у використанні Сайту іншими Користувачами, або користувачів, які порушують вимоги Угоди.

8.5. Адміністрація сайту не несе відповідальності за можливі протиправні дії Користувача відносно третіх осіб, або третіх осіб щодо Користувача.

8.6. Адміністрація сайту не несе відповідальності за шкоду, збитки або витрати (реальні або можливі), що виникли в зв'язку з цим Сайтом, його використанням або неможливістю використання.

8.7. Адміністрація сайту не несе відповідальності за втрату Користувачем можливості доступу до свого облікового запису - облікового запису на Сайті.

8.8. Всі можливі суперечки, що випливають з цієї Угоди або пов'язані з ним, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.


Договір оферти Aristomebli.com Договір оферти